Une Femme dont on parle

Affiche du film Une Femme dont on parle

Sortie en salle le 22 février 2017

1h23min / Comédie dramatique

avec Kinuyo Tanaka, Tomoemon Otani, Yoshiko Kuga, Eitaro Shindo

Synopsis

Dans le quartier des plaisirs de Kyoto, Hatsuko dirige une maison de geishas. Étudiante à Tokyo, sa fille, Yukiko, revient chez sa mère après une tentative de suicide. D'allure et de tempérament moderne, elle rejette le métier de sa mère. Sans le savoir, les deux femmes vont s'éprendre du même homme, obligeant Yukiko à devenir ce qu'elle hait par-dessus tout.

Casting

Hatsuko Mabuchi

Kinuyo Tanaka

Dr. Kenji Matoba

Tomoemon Otani

Yukiko Mabuchi

Yoshiko Kuga

Yasuichi Harada

Eitaro Shindo

Kobayashi

Bontarô Miyake

Osaki

Chieko Naniwa

Kawamoto

Haruo Tanaka

Yamada

Hisao Toake

Aioi Dayu

Michiko Ai

Chiyo

Sachiko Mine

Tamakoto Dayu

Yôko Wakasugi

Usugumo Dayu

Kimiko Tachibana

Kisaragi Dayu

Teruyo Hasegawa

Onoue Dayu

Teruko Daimi

Takeshita

Kana Ueda

Nakauchi

Saburô Date

Store owner

Sumao Ishihara

Yokosawa

Fumihiko Yokoyama

Kodama

Kazue Tamaki

Takejiro

Kotaro Kawada

Bisha Dayu

Keiko Koyanagi

Okanu

Midori Komatsu

Oharu

Kanae Kobayashi

Oteru

Sayako Nakagami

Oyasu

Setsuko Kunieda